แจ้งชำระเงิน

ขั้นตอนการแจ้งการชำระเงิน

วิธีการแจ้งชำระเงิน สำหรับลูกค้าที่โอนค่าสินค้าแล้ว กรุณาแจ้งหลักฐานการโอนเงิน รวมถึงส่งภาพสลิปหลังการโอนเงินมาได้ทาง INBOX FACEBOOK m.me/madworksclothing
--------------------------------------------
โดยกรอกรายละเอียดหลักฐานการโอนตามนี้ครับ

Name/Lastname (ชื่อ-นามสกุล)*
Email address*
Order No.*
Total: จำนวนเงินที่ชำระค่าสินค้า (บาท)
Date (วันที่ทำการโอนชำระสินค้า)*
Time (เวลาที่ได้ทำการโอนชำระสินค้า)
Phone No. หมายเลขโทรศัพท์

Ps.เมื่อทางทีมงานตรวจสอบหลักฐานการโอนเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะทำการจัดส่งสินค้าตามรอบส่ง และแจ้งรหัสพัสดุกลับไปทางลูกค้ากลับไปครับ
--------------------------------------------

การจัดส่งสินค้า
ทางทีมงานจัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์,พุทธ,ศุกร์ ทางเราจะมีการตัดยอดชำระสินค้า เพื่อจัดส่ง ก่อนเที่ยง 11:00 น. ของทุกวันที่มีการจัดส่ง ทางทีมงานจะจัดส่งสินค้าให้รอบบ่าย ถ้ามีการโอนชำระหลังจากเวลาที่กำหนด ทางเราของเลื่อนการจัดส่งไปเป็นการส่งรอบถัดไปครับ

ทางเราใช้บริการจัดส่งสินค้าแบบด่วน ของไปรษณีย์ไทย และ Flash Express โดยในกรุงเทพใช้เวลารับสินค้าไม่เกิน 1-2 วัน ในต่างจังหวัดไม่เกิน 2-3 วัน (ขึ้นอยู่กับท้องที่)

--------------------------------------------

การเปลี่ยนสินค้า/คืนสินค้า
ทางเราไม่มีนโยบายเปลี่ยนหรือคืนสินค้า เว้นแต่เป็นความผิดพลาดจากทางเราเท่านั้น ในกรณีที่ต้องการแจ้งเปลี่ยนสินค้าที่ชำรุดเสียหาย หรือผิดจากออเดอร์ สามารถแจ้งเพื่อขอเปลี่ยนสินค้าได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. แจ้งรายละเอียดการชำรุดเสียหาย พร้อมรูปถ่ายยืนยัน
2. เมื่อทางเรารับทราบแล้วจะพิจารณาเป็นกรณีไป หากตกลงให้มีการเปลี่ยนสินค้าทางลูกค้าจะต้องส่งสินค้ากลับมาให้ในสภาพเดิม ภายใน 3 วันนับจากวันที่รับสินค้า โดยไม่ผ่านการซัก
3. เมื่อทางเราได้รับสินค้าคืนแล้ว จะจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าเดิม โดยลูกค้าสามารถเลือกเปลี่ยนเป็นสินค้าใดๆก็ได้ในมูลค่าเท่ากันหรือต่ำกว่า